Arbeid med Bærekraft

  1. Hva gjør jeg i mitt arbeid?

Bidrar arbeid til en berikelse og forskjønnelse av verden, eller bidrar det til en nedbrytning av den? Hvilke konsekvenser får arbeidet mitt og hvor langtrekkende er disse? Bidrar arbeidet mitt til en økende blomstring eller en unødvendig nedbrytning..? Blir naturen og planeten vi lever på lykkeligere av den, eller blir de ulykkeligere av den? Blir menneskene på planeten vi lever på lykkeligere, eller blir de ulykkeligere av den? Bidrar jeg i det hele tatt med et bærekraftig arbeid eller har jeg gitt opp? Det kan jo også skje når jordens tilstand forverres og apatien tar over.

Når jeg sitter og skriver dette, så er det som om fuglene der ute kvitrer ekstra høyere, og naturens blader spretter ut i all dens grønske og kjenner seg glad for at den blir lyttet til. Det er ikke selvklart at vi alltid vil kunne beholde naturen slik den er nå. Den er der nå men ikke nødvendigvis alltid.

Menneskene på den er der de er nå, men vil kunne forflytte seg og endres både i omfang, væremåte og antall. Vi surrer rundt på jorda og forsøker å oppleve og karre til oss det vi klarer frem til vi dør, men uten nødvendigvis å tenke på hvilke konsekvenser vår kortsiktige syn på livet vil få for resten av de mange billiarder menneskene på den, for planeten og for naturen som omgir oss og utgjør et offer for våre destruktive og selvdestruktive selvsentrerte valg. Kyr med produksjonsnumre stiftet til ørene beiter på jordene, de små lammene som snart havner på menneskenes middagsbord, kyllingene som ikke får leve verdige liv på grunn av oss.

Buddhistene sier at en jobb ikke må innebære å stjele, å drepe andre levende vesener, ikke stjele, lyve eller misbruke rusmidler av ulike sorter. Akkurat når det gjelder disse aspektene så vet en at her er det lett å tenke profitt og produksjon. Men hvilke konsekvenser skaper det?

På hvilken måte vil jeg bidra med å skape et samfunnsmessig bærekraftig fellesskap? Føler jeg et ansvar eller føler jeg ikke dette ansvaret? Hva føler jeg i det hele tatt i forhold til ordet Ansvar? Hva føler jeg i forhold til klimaendringene vi står overfor, de økende konfliktene rundt jordas ressurser og jorda som gjør opprør mot menneskenes hittil hensynsløse behandling av den? Fornekter jeg det eller blir det for stort for meg? Eller sitter jeg enda for mye fast i meg og mitt?  Tenker jeg at det jeg har å bidra med er for lite?

“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito”, som Dalai Lama skal ha uttrykt seg en gang